Det Hellige Bogstav

Palle Dinesen, Berlingske Tidende, 7. januar 1987

Judith Winther -- Kabbalah - En rejse i jødisk mystik. Bogans Forlag, 158 s., ill., 198 kr.

Bogen hedder »Kabbalah«, og tager man den i hånden, kan man tilsyneladende lige så godt begynde forfra som bagfra: Forside og bagside er ens - og der er forord både til at begynde med og til sidst (det andet forord er dog formet som en tak). Forsiden på bagsiden (efter dansk skik) står med hebraiske bogstaver - og dermed er man bragt på sporet af, hvad det drejer sig om: En indføring i en del af den jødiske tradition - og det drejer sig da også om jødisk mystik. Den symmetriske opbygning af bogen afspejler et grundlæggende mønster i den tankegang, som skildres. Der er en indre symmetri i oplevelsesverdenen og i begreberne, og den kan gengives i figurer af stor skønhed. Det er en oplevelsesverden med årtusindgamle rødder og næsten utilgængelig for et moderne menneske. Måske kan den, der forstår den moderne matematik eller videnskabsteori, opdage en lighed. For denne form for mystik kredser bestandig om bogstavets eller ordets inderste mening. Bogstavets eller ordets ligefremme betydning er kun overfladen. Der gemmer sig i sproget en enhed med Gud, en hellighed, som åbner sig i meditationen. Det er imidlertid ikke så ligetil at nærme sig bogstavets og ordets hellige sfære - det kræver en indføring, og det kræver intuition og en stærk koncentration. Bogens forfatter, Judith Winter, skildrer flere skoler i den totusindårige tradition og viser sammenhænge og brydninger. Det er for den ukyndige et lukket land at forsøge at trænge ind i, men Judith Winters korte præcise sammenfatninger hjælper én videre, når dele af den originale tekst får det til at svimle for én.

Judith Winthers store viden og akademiske disciplin fornemmes gennem indledningen og små bemærkninger undervejs. Mystik behandles ikke som en abstrakt størrelse men ses i sin sammenhæng med den jødiske åndsverden og afgrænses i forhold til den rabbinske jødedom med dens traditionssamling, Talmud.

Man mærker i fremstillingen en lidenskab for at nå ned til de levende lag i den religiøse verden, som der her gives et glimt af. Det gør denne bog vedkommende, samtidig med at man undres over menneskets rige og mærkelige følelses- og tankeverden. Der synes næsten at være uendelige muligheder. Den jødiske mystiks emne er da også i egentlig forstand uendeligt, da dens udsagn handler om kosmos og den hellige Gud under ét.

Til Emneoversigten

Til Forsiden